Какво е ERP система?

Разберете какви възможности дават ERP системите и как да ги
интегрирате във вашите бизнес процес

Исторически, софтуерните услуги за управление на бизнеса са възникнали като отделни продукти, които целят да адресират конкретни отдели и нужди на фирмата. С времето се разбира че такова разделение не е ефективно за постигането на устойчив растеж, тъй като сложността за централно управление на отделните системи за счетоводство, търговия, производство и т.н. нараства с въвеждането на нови компоненти. ERP системите решават този проблем като интегрират всички функционалности в един продукт.

Този напреднал начин за менажиране и анализ на ресурси позволява на една компания да предприеме технологична трансформация, без излишно натоварване, както и да управлява отговорно ресурсите си като има поглед върху всяка променлива. Именно заради това, ERP системата е и инструмент, чрез който бизнес решенията могат да се вземат информирани благодарение на инструменти за прогнозиране на това че информационните потоци и ежедневните бизнес процеси могат да бъдат управлявани ефективно.

Интегрирай ERP система в твоя бизнес сега!

This image is used for the sections of the website where we have a Book a meeting CTA

01 Нашата ERP Платформа

Website Icon 3.1

Нашата система предлага големи възможности за оптимизацията на вашите бизнес процеси.

Функционалности

Включва пълен набор от управленски функционалности като продажби, маркетинг и модул за обслужване, управление на проекти, верига на доставките, за да отговори на нуждите на всяка компания

SaaS

Може да се използва като облачна услуга (SaaS), което намалява началната инвестиция за внедряване

Интрефейс

Има адаптивен интерфейс, подходящ за управление от всяко мобилно устройство

02 Предимства

Website Icon 3.1

Какво ни отличава от другите на пазара?

Интегрирана фунцкионалност

Всички отдели в компанията могат да бъдат интегрирани в една единствена платформа

Информираност

Благодарение на това, мениджърите могат ефективно да управляват процесите, тъй като имат достъп до пълната релевантна информация в реално време.

Оптимизация

На цялата дейност чрез автоматизирана обработка на данни и автоматизирано входиране на данни в базата данни на софтуера, което значително намалява грешките и увеличава продуктивността

Мобилност

Адаптивен интерфейс, може да достъпите системата от всяко мобилно устройство

Възможност за растеж

Нашата платформа расте заедно с Вас и Вашите бизнес нужди.

Контрол

отговорното управление на бизнес процесите чрез единна платформа подпомага вземането на информирани и релевантни управленски решения

Всяка компания може да стартират бързо и безпроблемно и да интегрира допълнителни функционалности при появата на нов отдел или процес. 

Сигурност

Осигуряваме защита на поверителността и цялостността на данните, които се съхраняват и обработват върху платформата чрез двустъпкова аутентикация, както и три нива на достъп за потребители в самата платформа.

Гаранция

Гаранция за непрекъснатост на Вашите бизнес операции

Намален риск

Намалява риска от инциденти, свързани със загуба на данни и нарушения на данните

Интегрирай ERP система в твоя бизнес сега!

This image is used for the sections of the website where we have a Book a meeting CTA

03 CRM и работа с клиентски

Website Icon 3.1

Освен вътрешните процеси и нужди, клиентите са сред най-важните ресурси за всеки бизнес. Отговорното им обслужване става по-трудно с увеличението на техния брой. Нашата CRM функционалност помага на Вашия бизнес да менажира информацията на всеки клиент по удобен и интуитивен начин.

Детайлна информация за клиентите

Функционалността позволява достъпването на клиентската информация от едно място, с цел правенето на справки по различни параметри, както и извършването на различни операции (добавяне, редакция, премахане на клиент)

Прецизност

Клиентите могат да бъдат групирани, както и да се задават връзки между тях и вътрешните Ви операции

Нашият подход

Космос Трейс се гордее с екипа си от сертифицирани професионалисти, които в допълнение към техническите умения, разполагат и с консултантски подход, за да намерим най-доброто решение на бизнес нуждите Ви.

Освен поддръжката по внедряване на нашата ERP/CRM система, нашите служители подпомагат и технологичното развитие на Вашия бизнес по чрез персонален подход и поглед върху Вашите конкретни проблеми. 

  1. Обмен на информация: Среща с Космос Трейс професионалисти с богат опит и сертификации. Нашата компания провежда специални вътрешни обучения с цел техническите знания да се срещнат с консултантски умения, така че Вие, като клиент да получите както експертно мнение, така и дълбоко разбиране на Вашите бизнес нужди. По този начин нуждите могат да бъдат операционализирани директно в конкретни стъпки за Вашето устойчиво развитие.
  2. Място: Където Ви е удобно – в нашия офис, на място при Вас или онлайн
  3. Развитието не спира с конкретните стъпки, а и с тяхното изпълнение. Ние в Космос Трейс сме отдадени на това да развиваме решение за нашите клиенти от формирането на изисквания до обучението при внедряване на персонализираните решения.

Have a Question?

We’re here to help you achieve your business goals with our innovative Data Management and AI solutions.

Contact us for an introduction on how we can assist your business with AI Solutions.

Lets meet!